Mielenvireydessä on paitsi lupa puhua, myös lupa kirjoittaa. Avasimme
kotisivuillemme tämän blogialustan kaikkien käyttöön. Voit kirjoittaa
mistä tahansa aiheesta, joka sinua sillä hetkellä kiinnostaa.

Olen puheenjohtajana lupautunut kirjoittamaan vähintään yhden blogin
kuukaudessa, mutta toivon, että tästä ei tule mitään puheenjohtajan
palstaa vaan muutkin innostuvat tekemään tekstejä.

Marraskuussa julkaistiin mielenterveyden keskusliiton ja sosiaali- ja
terveysministeriön teettämä mielenterveysbarometri. Siinä paljastuu mm.
, että mielenterveysongelmiin iskostunut negatiivinen leima on
edelleen vahva. Väestöstä lähes viidennes pelkää mielenterveyskuntoutujia: 19 % ei haluaisi kuntoutujia naapurikseen ja
18 %:n mielestä heitä on epämukavaa ja pelottavaa kohdata. Kuntoutujista
39 % oli sitä mieltä, että psyykkisen sairauden vuoksi joutuu
leimatuksi. Mielenterveysammattilaisista tätä mieltä oli peräti 69 %.

Mielenvireys ry rohkaiseekin kaikkia avoimuuten, myös
mielenterveysongelmien kohdalla. Yhdistyksen teema ensi vuodelle on
uskalla puhua-tulet kuulluksi. Järjestöstä jalkaudutaan mm. työpaikoille
tuomaan tietoa ja kertomaan ennaltaehkäisyn merkityksestä. Yhdistyksen
2018 teeman kummina on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja, Oulun kaupungin valtuutettu Antti Huttu-Hiltunen.

Erityistä huomiota kiinnitetään työpaikoille, koska leima näkyy myös työelämässä. Tieto työntekijän tai esimiehen mielenterveysongelmista voi johtaa työpaikan, aseman tai arvostuksen menetykseen – tätä pelkäsi jossain määrin enemmistö kaikista muista vastaajista paitsi työnantajista.
Heistä samaa mieltä oli noin puolet.

Psyykkistä työkykyä tukevia käytännön toimia on toteutettu vain noin puolella työpaikoista. Tuki on useimmiten työn tauotusta, etätöitä ja lyhennettyä työaikaa, hieman harvemmin työtä helpottavien välineiden käyttöä tai työn organisoimista uudelleen. Sen sijaan työssä jaksamiseen liittyviä yleisiä työkyvyn tukitoimia on tehty yhdeksällä kymmenestä työpaikasta. Psyykkistä kuormitusta on kartoitettu ja kuormitustekijöitä on vähennetty tai poistettu noin kahdella työpaikalla kolmesta.

Mielenvireydestä muistutetaan, että mielensairaus on kuin mikä muu sairaus tahansa. Siihen saa ja pitää hakea hoitoa.

Etsimme henkilöitä, jotka antavat kasvonsa käytettäviksi esitteisiimme ja
mainoksiimme. Hannalle voi ilmoittaa, että haluaa olla mukana.
Ollaan esillä ja näytetään, että uskaltamalla puhua, tullaan kuulluksi.


Sirpa Ahola- Laurila

Puheenjohtaja